Czym jest mała architektura?

Czym jest mała architektura?

W architekturze istnieje wiele pojęć. Budowle mają swoje nazwy. O niektórych zwykło się mawiać „mała architektura”. Czym jest? Jest to po prostu niewielki zespół obiektów budowlanych. Obiekty te wznoszone są po to, aby w jakiś sposób zagospodarować dany teren. Mała architektura to na przykład altana, stawiana na działce rekreacyjnej. Jednak można tak powiedzieć również o ławce, stojącej w parku miejskim. Małą architekturą określa się również obiekty, które stawiane są na terenach osiedli, zakładów pracy, parków oraz ogrodów. Można rozróżnić kilka typów takich obiektów małej architektury. Pierwsze to obiekty kultu religijnego. Mowa tutaj o różnego rodzaju kapliczkach, krzyżach przydrożnych oraz figurach. Drugie to obiekty architektury ogrodowej. Tutaj można wymienić między innymi altany, posągi, fontanny, ogrodzenia. Trzeci typ małej architektury to obiekty użytkowe. Te służą po prostu do codziennej rekreacji. Można tutaj wymienić piaskownicę, huśtawkę, trzepak, ławki oraz śmietniki. Wszystko to można nazwać mianem małej architektury.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>